Raspberry Pi návody

Základní příkazy

Protože Raspbian i většina dalších operačních systémů pro Raspberry Pi vychází z různých distribucí Linuxu, je dobré znát pár základních příkazů. Při vytváření seznamu jsem vycházel z toho jaké příkazy běžně používám.

Manuál a nápověda

 • $ man příkaz - Vypíše manuál k příkazu.
 • $ příkaz --help - Vypíše nápovědu k příkazu, který obsahuje seznam volitelných parametrů.

Práce s adresáři a soubory

 • $ cd - Přechod do domovské adresáře.
 • $ cd adresář - Přechod do adresáře.
 • $ cd .. - Přechod do nadřazeného adresáře.
 • $ pwd - Vypíše cestu k adresáři ve kterém se právě nacházíte.
 • $ mkdir adresář - Vytvoří adresář.
 • $ rmdir adresář - Smaže prázdný adresář.
 • $ ls - Vypíše obsah adresáře.
 • $ rm soubor - Smaže soubor.
 • $ rm -r adresář - Smaže adresář a všechen jeho obsah.
 • $ cp odkud kam - Vytvoří kopii souboru.
 • $ mv odkud kam - Přesune soubor. Pokud je umístění stejné, dojde k přejmenování.
 • $ unzip soubor.zip - Rozbalení zazipovaného souboru.
 • $ tar -zxvf soubor.tar.gz - Rozbalení souboru s uvedenýma koncovkami.
 • $ wget url-adresa - Stažení souboru z internetu.
 • $ sudo fdisk -l - Informace o připojených discích.

Informační příkazy a výpisy

 • $ vmstat 1 5 - Využití systémových prostředků. První číslo udává rychlost opakování výpisu. Druhé číslo počet opakování.
 • $ vcgencmd get_config int - Vypíše konfiguraci systému.
 • $ vcgencmd measure_temp - Ukáže teplotu.
 • $ df -h - Vypíše velikost a obsazení diskových jednotek.
 • $ lsusb - Vypíše seznam zařízení připojených do USB.
 • $ ifconfig - Výpis nstavení síťových rozhraní.
 • $ history - Vypíše historii zadávaných příkazů.
 • $ uname -a - Informace o verzi systému.
 • $ vypisující-příkaz | less - Použití například s příkazem $ history. Výpis bude stránkovaný aby nám nic neuteklo.

Spouštění a vypínání

 • $ startx - Zapnutí grafického prostředí z textového režimu.
 • $ sudo reboot - Restart systému.
 • $ sudo shutdown -h now - Vypnutí systému.
 • $ java -jar soubor - Spuštění souborů v Javě.

Správa procesů

 • $ ps - Výpis procesů.
 • $ ps axu - Výpis procesů. a - všechny procesy, x - rozšířený výpis, u - všech uživatelů
 • $ top - Podrobnější, průběžně aktualizovaný výpis. Vypíná se klávesou Q nebo kombinací Ctrl+C.
 • $ kill PID - Ukončí požadovaný proces. PID procesu zjistíme ve výpisu procesů.
 • $ kill -9 PID - Tvrdší způsob ukončení procesu, když samotné kill nezabírá.

Instalace a správa balíčků/programů

 • $ sudo apt-get update - Aktualizuje seznam balíčků ze zdrojů. Neboli zkontroluje aktualizace.
 • $ sudo apt-get upgrade - Aktualizuje všechny nainstalované balíčky/programy.
 • $ sudo apt-get install název - Nainstaluje balíček/program.
 • $ sudo apt-get remove název - Odstraní balíček/program.
 • $ apt-cache search vzor - Vyhledávání v seznamu balíčků.
 • $ sudo dpkg -i soubor.deb - Instalace .deb balíčků. Například stažených z internetu.