Raspberry Pi návody

SmartSim

SmartSim je program pro navrhování logických obvodů. Nikde se o něm moc nepíše i přesto, že v Raspbianu je předinstalovaný. Nikde ani nemá žádnou ikonu. Spustit si ho můžete příkazem $ smartsim. Příkladymanuál najdete na stránkách projektu.

Pokud máte program spuštěný. Musíte jako první zvolit File->New Project pro vytvoření nového projektu. Jako další musíte pomocí File->New Component vytvořit novou komponentu projektu. Pak už se objeví čverečkovaná plocha na kterou můžete přetahovat objekty z nabídky a vytvořit si tak nějaké zapojení.

Pro spuštění navrženého obvodu je třeba napřed zvolit Component->Set as Root aby se nám spustila právě ta komponenta, kterou jsme zrovna vytvořili. Následně už můžeme spustit simulátor nabídkou Run->Run.

SmartSim

SmartSim simulátor