Rubriky
Zvuk a video

Nastavení obrazu

Raspberry Pi si většinou zjistí optimální nastavení přímo z připojeného zařízení. Někdy je ale potřeba nastavit některé věci ručně. Často například v případě připojení monitoru přes VGA.

Obvyklým problémem, který jsem měl i já, je že monitor po zapnutí zůstane černý nebo se rozběhne se špatným rozlišením. Hlavně v případě zapnutí monitoru současně s Raspberry Pi nebo později.

První jednoduché řešení v mém případě bylo zapínat jako první monitor, počkat až naběhne a pak teprve zapnout Raspberry Pi. To je ovšem zdlouhavý, takže jsem hledal další možnosti.

Jako řešení se ukázalo nastavit rozlišení a další vlastnosti ručně v souboru /boot/config.txt o kterém se můžete podrobnosti dočíst na RPiconfig.

Nastavení rozlišení

 1. Napřed si zjistíme optimální nastavení našeho monitoru. Můžeme ho také najít třeba v papírovém manuálu.$ /opt/vc/bin/tvservice -m DMT
  Důležité je číslo preferovaného nastavení. Toto číslo se dá také zjistit v tabulce na RPiconfig.
  tvservice
 2. Otevřeme soubor /boot/config.txt pro editaci.$ sudo nano /boot/config.txt
 3. Upravíme hodnoty v souboru. Některé nastavení stačí jenom odkomentovat (smazat mřížku na začátku řádku) a některá je třeba dopsat.hdmi_force_hotplug=1 (Zapne posílání dat přes HDMI i když není detekován monitor.) hdmi_ignore_edid=0xa5000080 (Vypne získávánní nastavení z monitoru.) hdmi_group=2 (Přepne na formát DMT.) hdmi_mode=47 (Číslo rozlišení, které jsme získali v předešlém kroku.)
 4. Restartujeme Raspberry Pi$ sudo reboot

Další nastavení

V případě nějakých dalších problému je zde několik nastavení, které se můžou hodit.

 1. Síla HDMI signálu. Výchozí hodnota je 0 maximum pak 7. V případě, že se objevují chyby v obraze doporučuje se zkusit hodnotu 4.config_hdmi_boost=4
 2. Přepíná mezi HDMI modem se zvukem a DVI modem bez zvuku. HDMI=2, DVI=1.hdmi_drive=2
 3. S hodnotou 1 vypne okraje. S hodnotou 0 zapne okraje.disable_overscan=1
 4. Nastavení černých okrajů pro jednotlivé strany, kdyby obraz vyčníval mimo.overscan_left=16 overscan_right=16 overscan_top=16 overscan_bottom=16
 5. Otáčení a převracení obrazu.display_rotate=0 (Normální) display_rotate=1 (90°) display_rotate=2 (180°) display_rotate=3 (270°) display_rotate=0x10000 (horizontální převracení) display_rotate=0x20000 (vertikální převrácení)