Rubriky
Operační systémy

Arch Linux

Arch Linux je nezávislá linuxová distribuce. Vhodnější spíš pro pokročilejší uživatele. Po instalaci se nespustí žádný průvodce nastavením a k dispozici je jenom textové rozhraní. Takže si každý může všechno udělat podle sebe. To ale může být někdy složitější. Na rozdíl od systému Pidora mi Arch Linux připadá mnohem víc podobný Raspbianu. Rozdílů jsem zaznamenal jenom pár. Například při instalaci programů, protože Arch Linux používá vlastní balíčkovací systém Pacman. Programy se ale dají nainstalovat převážně stejné jako v Raspbianu. Třeba i OMXPlayer.

Instalace a nastavení

Instalovat můžeme buď pomocí NOOBS nebo ze samostatného souboru stejně jako ostatní systémy, tak jak je to popsáno v kapitole Příprava SD karty. Výchozí uživatel po prvním spuštění je root a heslo pro přihlášení je také root. Pro některá z následujících nastavení a instalace programů bude zapotřebí mít Raspberry Pi připojené k internetu.

 1. Změna heslaHned po prvním přihlášení je vhodné změnit si heslo na nějaké vlastní.$ passwd root
 2. SSHSSH je povolené hned po spuštění a přidělená IP adresa se dá zjistit příkazem ifconfig.
 3. Nastavení časuStačí smazat výchozí nastavení časové zóny pro Londýn a vytvořit nové nastavení s časovou zónou Prahy.$ rm /etc/localtime $ ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Prague /etc/localtime
 4. Nastavení češtinyPožadovaný jazyk zapneme úpravou souboru /etc/locale.gen.$ nano /etc/locale.genV tomto souboru je potřeba odkomentovat (smazat mřížku na začátku řádky) u řádky s češtinou cs_CZ.UTF-8 UTF-8. Soubor pak uložíme zkratkou Ctrl+O a zavřeme zkratkou Ctrl+X. Když máme odkomentováno necháme vygenerovat soubory s češtinou.$ locale-gen Nakonec vytvoříme konfigurační soubor /etc/locale.conf.$ nano /etc/locale.confDo tohoto souboru napíšeme následující dvě řádky. Soubor pak uložíme zkratkou Ctrl+O a zavřeme zkratkou Ctrl+X.LANG=cs_CZ.UTF-8 LC_COLLATE=C
 5. Nastavení klávesniceVytvoříme konfigurační soubor /etc/vconsole.conf.$ nano /etc/vconsole.confDo souboru pak napíšeme následující text, který zapne českou klávesnici s písmenem Z nahoře.KEYMAP=cz-qwertz
 6. Kontrola nastaveníNastavení češtiny a časové zóny se dají zkontrolovat příkazem.$ localectl statusTento příkaz by měl vypsat něco takového.System Locale: LANG=cs_CZ.UTF-8 LC_COLLATE=C VC Keymap: cz-qwertz X11 Layout: n/a
 7. Jméno počítačeJméno počítače můžeme změnit v souboru /etc/hostname. Výchozí jméno je alarmpi, které jsem si změnil na raspberrypi.$ nano /etc/hostname
 8. PřetaktováníPřetaktování a nastavení dalších parametrů Raspberry Pi se stejně jako u jiných systému provádí v souboru /boot/config.txt. V souboru už jsou připraveny zakomentované varianty nastavení pro zvýšení výkonu. Podrobný popis všech nastavení v tomto souboru najdete na Raspberry Pi Wiki v sekci RPiconfig.
 9. AktualizaceAktualizace systému.$ pacman -Syu
 10. RestartAby se projevily všechny změny nastavení je potřeba provést restart systému.$ reboot

Přidání uživatele

 1. Instalace sudoAby mohl nový uživatel používat práva roota je třeba doinstalovat sudo.$ pacman -S sudoPo instalaci je třeba otevřít soubor s nastavením visudo.$ EDITOR=nano visudoV tomto souboru stačí najít následující řádek, který je skoro na konci a odkomentovat ho. Soubor pak uložíme zkratkou Ctrl+O a zavřeme zkratkou Ctrl+X.%sudo ALL=(ALL) NOPASSWD: ALLNakonec ještě vytvořím novou skupinu sudo.$ groupadd sudo
 2. Nový uživatel „pi“Teď můžeme jediným příkazem vytvořit nového uživatele. Jméno uživatele je na konci příkazu. V tomto případě jde o uživatele pi.$ useradd -m -g users -s /bin/bash -G audio,games,lp,optical,power,scanner,storage,video,sudo piKdyž máme uživatele vytvořeného, tak mu ještě nastavíme heslo.$ passwd pi

Grafické prostředí

V této části už pracuji jako nový uživatel pi. Pokud stále pracujete jako uživatel root, tak pište příkazy bez sudo na začátku.

 1. Xork a ovladačeNapřed nainstalujeme součásti pro Xork a grafický ovladač.$ sudo pacman -S xorg-server xorg-xinit xorg-utils xorg-server-utils $ sudo pacman -S xf86-video-fbdev
 2. LXDEJako grafické prostředí jsem vybral LXDE.$ sudo pacman -S lxdeKdyž máme LXDE nainstalované, tak si v domácím adresáři vytvoříme soubor .xinitrc.$ nano ~/.xinitrcDo tohoto souboru vložíme následující text. Soubor pak uložíme zkratkou Ctrl+O a zavřeme zkratkou Ctrl+X.exec startlxde
 3. Rozložení klávesnicePro grafické prostředí je třeba znovu nastavit rozložení klávesnice v souboru /etc/X11/xorg.conf.d/10-keyboard.conf.$ sudo nano /etc/X11/xorg.conf.d/10-keyboard.confDo souboru je třeba vložit následující blok textu.Section "InputClass" Identifier "system-keyboard" MatchIsKeyboard "on" Option "XkbLayout" "cz" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbVariant" "bksl" Option "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle" EndSection
 4. SpuštěníNakonec si můžeme spustit grafické prostředí.$ startx
Arch Linux
Arch Linux