Rubriky
Operační systémy

Raspbian

Použitý systém: Raspbian 2014-24-12

Napřed si připravíme SD kartu podle kapitoly Příprava SD karty. Pak stačí kartu zasunout do Raspberry Pi a připojit napájení. Hned po nastartování se nám otevře konfigurace. Ta se dá později znova otevřít příkazem $ sudo raspi-config a změnit. Pro pohyb v konfiguračním programu se používají šipky. Pro zaškrtávání možností slouží mezerník a tabulátorem se přeskakuje mezi nabídkami. Co všechno si tedy můžeme v konfiguraci nastavit.

 1. Expand Filesystem – Po nakopírování na SD kartu využívá Raspbian pouze malou část celkové kapacity, necelé 3 GB. Touto volbou bude využívat celou kapacitu karty.
 2. Change User Password – Změna hesla k účtu. Výchozí jméno je „pi“ a heslo „raspberry“. Doporučuje se změna hesla hned při prvním spuštění.
 3. Enable Boot to Desktop/Scratch – Nastavení jestli se má Raspbian spouštět v grafickém režimu, textovém režimu nebo jestli se má spustit v režimu aplikace Scratch.
 4. Internationalisation Options – Zde se skrývají tři volby.
  • Change Locale – Nastavení jazyka. Je vhodné ponechat angličtinu a přidat češtinu „cs_CZ.UTF-8 UTF-8”, kterou pak stačí nastavit jako výchozí. V případě že nebude někde dostupný překlad použije se angličtina.
  • Change Timezone – Volba časového pásma. U nás volba Evropa a pak Praha.
  • Change Keyboard Layout – Rozložení klávesnice. Typ klávesnice nechávám na vybraný variantě „Generic 105-key (Intl) PC“. Rozložení jsem pak zvolil „Czech – Czech (with <\|> key)“, které má klávesu Z nahoře. Pak už stačí projít nastavení některých speciálních kláves a je to.
 5. Enable Camera – Povolení originální Raspberry Pi kamery. Pokud jí máte.
 6. Add to Rastrack – Přidání vašeho Raspberry na mapu.
 7. Overclock – Možnost zvýšení výkonu. Já běžně používám variantu s frekvencí procesoru 900 MHz.
 8. Advanced Options – Několik dalších nastavení.
  • Overscan – Nastavení černých okrajů obrazovky.
  • Hostname – Jméno Raspberry Pi v síti. Výchozí je „raspberrypi“.
  • Memory Split – Nastavení kolik paměti se má využívat pro GPU.
  • SSH – Vypnutí a zapnutí vzdáleného přístupu.
  • SPI – Nastavení pro PiFace.
  • I2C – Vypnutí a zapnutí automatického načtení I2C modulu.
  • Serial – Vypnutí a zapnutí zpráv přes sériové spojení.
  • Audio – Volba který zvukový výstup se má používat.
  • Update – Aktualizace tohoto konfiguračního programu.
 9. About raspi-config – Pár informací o tomto konfiguračním programu.

Některá další nastavení se dají později upravit pomocí souboru config.txt, který se dá otevřít pro editaci příkazem $ sudo nano /boot/config.txt. Určitě se o některých nastaveních v tomto souboru zmíním v dalších kapitolách. Po dokončení nastavení pomocí raspi-config vybereme možnost Finish a pokud jsme zvolili spouštění v grafickém režimu, naběhne nám plocha kterou můžete vidět na obrázku.

nová plocha Raspbianu
nová plocha Raspbianu

U starších verzí Raspbianu vypadala plocha jinak a musím říct, že nová verze s panelem nahoře se mi moc líbí.

stará plocha Raspbianu
stará plocha Raspbianu