Raspberry Pi návody

Správa uživatelů

Pokud s Raspberry Pi pracuje více lidí, může se hodit mít pro každého vlastní účet s vlastním domovským adresářem. Je to přehlednější a uživatelé si omylem nemažou soubory. Navíc může s Raspberry Pi pracovat více uživatelů najednou. Třeba pomocí vzdáleného přístupu.

Přidání nového uživatele

Napřed se přihlásíme jako výchozí uživatel pi pomocí hesla raspberry a protože při vytváření nového uživatele mu rovnou zadáme do jakých uživatelských skupin má patřit, tak si vypíšeme v jakých skupinách je zařazen uživatel pi.

$ groups pi

Teď vytvoříme nového uživatele. Parametrem -m určíme aby se mu vytvořil jeho domovský adresář v adresáři home. Za parametr -G pak vypíšeme všechny skupiny ve kterých je uživatel pi, kromě skupin pisudo. Úplně na konci je pak jméno nového uživatele v tomto případě pepik.

$ sudo useradd -m -G adm,dialout,cdrom,audio,video,plugdev,games,users,netdev,input,spi,gpio pepik

Novému uživateli ještě musíme zadat heslo a pak už se můžeme přihlásit jeho uživatelským jménem.

$ sudo passwd pepik

Přidání práv roota uživateli

Aby jsme mohli uživateli přidat práva roota musíme se přihlásit jako uživatel pi. Práva roota umožní uživateli používat příkazy se sudo na začátku. Takže například instalovat programy.

Uživatele musíme dodatečně přidat do skupiny sudo.

$ sudo usermod -a -G sudo pepik

Ještě je vhodné upravit nastavení v souboru /etc/sudoers.tmp aby uživatel nemusel při každém použítí sudo zadávat znovu své heslo.

$ sudo visudo

Na konec souboru dopíšeme následující řádku. Stejná řádka už je tam napsaná pro uživatele pi. Soubor pak uložíme zkratkou Ctrl+O a zavřeme zkratkou Ctrl+X.

pepik ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL

Nový uživatel pepik teď bude mít stejná práva jako uživatel pi.

Smazání uživatele

Uživatele můžeme smazat jednoduše i s jeho domovským adresářem. Smazání adresáře způsobí parametr -r.

$ sudo userdel -r pepik