Raspberry Pi návody

Arch Linux

Arch Linux je nezávislá linuxová distribuce. Vhodnější spíš pro pokročilejší uživatele. Po instalaci se nespustí žádný průvodce nastavením a k dispozici je jenom textové rozhraní. Takže si každý může všechno udělat podle sebe. To ale může být někdy složitější. Na rozdíl od systému Pidora mi Arch Linux připadá mnohem víc podobný Raspbianu. Rozdílů jsem zaznamenal jenom pár. Například při instalaci programů, protože Arch Linux používá vlastní balíčkovací systém Pacman. Programy se ale dají nainstalovat převážně stejné jako v Raspbianu. Třeba i OMXPlayer.

Instalace a nastavení

Instalovat můžeme buď pomocí NOOBS nebo ze samostatného souboru stejně jako ostatní systémy, tak jak je to popsáno v kapitole Příprava SD karty. Výchozí uživatel po prvním spuštění je root a heslo pro přihlášení je také root. Pro některá z následujících nastavení a instalace programů bude zapotřebí mít Raspberry Pi připojené k internetu.

 1. Změna hesla

  Hned po prvním přihlášení je vhodné změnit si heslo na nějaké vlastní.

  $ passwd root
 2. SSH

  SSH je povolené hned po spuštění a přidělená IP adresa se dá zjistit příkazem ifconfig.

 3. Nastavení času

  Stačí smazat výchozí nastavení časové zóny pro Londýn a vytvořit nové nastavení s časovou zónou Prahy.

  $ rm /etc/localtime
  $ ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Prague /etc/localtime
 4. Nastavení češtiny

  Požadovaný jazyk zapneme úpravou souboru /etc/locale.gen.

  $ nano /etc/locale.gen

  V tomto souboru je potřeba odkomentovat (smazat mřížku na začátku řádky) u řádky s češtinou cs_CZ.UTF-8 UTF-8. Soubor pak uložíme zkratkou Ctrl+O a zavřeme zkratkou Ctrl+X. Když máme odkomentováno necháme vygenerovat soubory s češtinou.

  $ locale-gen
  

  Nakonec vytvoříme konfigurační soubor /etc/locale.conf.

  $ nano /etc/locale.conf

  Do tohoto souboru napíšeme následující dvě řádky. Soubor pak uložíme zkratkou Ctrl+O a zavřeme zkratkou Ctrl+X.

  LANG=cs_CZ.UTF-8
  LC_COLLATE=C
 5. Nastavení klávesnice

  Vytvoříme konfigurační soubor /etc/vconsole.conf.

  $ nano /etc/vconsole.conf

  Do souboru pak napíšeme následující text, který zapne českou klávesnici s písmenem Z nahoře.

  KEYMAP=cz-qwertz
 6. Kontrola nastavení

  Nastavení češtiny a časové zóny se dají zkontrolovat příkazem.

  $ localectl status

  Tento příkaz by měl vypsat něco takového.

  System Locale: LANG=cs_CZ.UTF-8
  			  LC_COLLATE=C
  	VC Keymap: cz-qwertz
    X11 Layout: n/a
 7. Jméno počítače

  Jméno počítače můžeme změnit v souboru /etc/hostname. Výchozí jméno je alarmpi, které jsem si změnil na raspberrypi.

  $ nano /etc/hostname
 8. Přetaktování

  Přetaktování a nastavení dalších parametrů Raspberry Pi se stejně jako u jiných systému provádí v souboru /boot/config.txt. V souboru už jsou připraveny zakomentované varianty nastavení pro zvýšení výkonu. Podrobný popis všech nastavení v tomto souboru najdete na Raspberry Pi Wiki v sekci RPiconfig.

 9. Aktualizace

  Aktualizace systému.

  $ pacman -Syu
 10. Restart

  Aby se projevily všechny změny nastavení je potřeba provést restart systému.

  $ reboot

Přidání uživatele

 1. Instalace sudo

  Aby mohl nový uživatel používat práva roota je třeba doinstalovat sudo.

  $ pacman -S sudo

  Po instalaci je třeba otevřít soubor s nastavením visudo.

  $ EDITOR=nano visudo

  V tomto souboru stačí najít následující řádek, který je skoro na konci a odkomentovat ho. Soubor pak uložíme zkratkou Ctrl+O a zavřeme zkratkou Ctrl+X.

  %sudo ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL

  Nakonec ještě vytvořím novou skupinu sudo.

  $ groupadd sudo
 2. Nový uživatel "pi"

  Teď můžeme jediným příkazem vytvořit nového uživatele. Jméno uživatele je na konci příkazu. V tomto případě jde o uživatele pi.

  $ useradd -m -g users -s /bin/bash -G audio,games,lp,optical,power,scanner,storage,video,sudo pi

  Když máme uživatele vytvořeného, tak mu ještě nastavíme heslo.

  $ passwd pi

Grafické prostředí

V této části už pracuji jako nový uživatel pi. Pokud stále pracujete jako uživatel root, tak pište příkazy bez sudo na začátku.

 1. Xork a ovladače

  Napřed nainstalujeme součásti pro Xork a grafický ovladač.

  $ sudo pacman -S xorg-server xorg-xinit xorg-utils xorg-server-utils
  $ sudo pacman -S xf86-video-fbdev
 2. LXDE

  Jako grafické prostředí jsem vybral LXDE.

  $ sudo pacman -S lxde

  Když máme LXDE nainstalované, tak si v domácím adresáři vytvoříme soubor .xinitrc.

  $ nano ~/.xinitrc

  Do tohoto souboru vložíme následující text. Soubor pak uložíme zkratkou Ctrl+O a zavřeme zkratkou Ctrl+X.

  exec startlxde
 3. Rozložení klávesnice

  Pro grafické prostředí je třeba znovu nastavit rozložení klávesnice v souboru /etc/X11/xorg.conf.d/10-keyboard.conf.

  $ sudo nano /etc/X11/xorg.conf.d/10-keyboard.conf

  Do souboru je třeba vložit následující blok textu.

  Section "InputClass"
  		Identifier "system-keyboard"
  		MatchIsKeyboard "on"
  		Option "XkbLayout" "cz"
  		Option "XkbModel" "pc105"
  		Option "XkbVariant" "bksl"
  		Option "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle"
  EndSection
 4. Spuštění

  Nakonec si můžeme spustit grafické prostředí.

  $ startx

  Arch Linux