Rubriky
Zvuk a video

MPlayer

Předinstalovaný přehrávač v Raspbianu je OMXPlayer, který na rozdíl od jiných dokáže plynule přehrávat video, ale na hudbu je lepší si doinstalovat MPlayer.

$ sudo apt-get install mplayer

Přehrávač se ovládá pomocí příkazů a nezaleží na tom jestli pracujete v grafickém nebo textovém režimu. Spuštění přehrávání není nijak složité. K dispozici je dokonce český překlad dokumentace nebo manuál, který si ale můžete zobrazit i v Raspberry Pi příkazem $ man mplayer. Hned na začátku manuálu je seznam kláves a jejich funkcí jako je pauza a přeskočení na další skladbu.

Základní ovládání

Základem je přehrání jednoto souboru.

$ mplayer soubor.mp3

Častěji se asi bude hodit přehrání celé složky souborů.

$ mplayer složka/*

Složek můžeme do přehrávače zadat i víc najednou.

$ mplayer složka1/* složka2/*

Nebo pokud by jsme měli složku „Hudba“ ve které by byly další složky můžeme přehrát všechny.

$ mplayer Hudba/*/*

Další užitečnou věcí je přehrávání souborů v náhodném pořadí.

$ mplayer -shuffle složka/*

Můžeme také nastavit počet opakování přehrávání. V případě, že nastavíme hodnotu na „0“ bude přehrávání bežet do nekonečna a samozřejmě to lze zkombinovat s náhodným přehráváním.

$ mplayer -loop 0 složka/*

Poslední užitečnou vlastností je přehrávání internetového rádia. K tomu si napřed musíme stáhnout soubor požadovaného rádia nebo si zjistit webovou adresu jeho streamu. Velký výběr rádií celého světa je na stránce Mike’s Radio World.

$ mplayer -playlist soubor.m3u		(stažený soubor)
$ mplayer http://adresa.cz/soubor.mp3 (adresa streamu)

Přehrávání na pozadí s ovládáním

Při spuštění MPlayeru se nám v konzoli zobrazuje průběh přehrávání a nemůžeme tedy zadávat příkazy. Proto je možné MPlayer spustit na pozadí. Pro ovládání je pak ale zapotřebí vytvořit vstupní soubor a správně nastavit MPlayer.

 1. Napřed si vytvoříme FIFO soubor.$ mkfifo ~/.mplayer/fifo
 2. Otevřeme si konfigurační soubor MPlayeru.$ nano ~/.mplayer/configDo souboru dopíšeme cestu k našemu FIFO souboru. Soubor uložíme Ctrl+O a zavřeme Ctrl+X.input = file=/home/pi/.mplayer/fifo
 3. Vytvoříme si nový soubor aby jsme nemuseli pokaždé zadávat složitý příkaz.$ nano ~/mplayer-cmd.shDo souboru napíšeme následující dvě řádky. Soubor uložíme Ctrl+O a zavřeme Ctrl+X.#!/bin/sh echo "$@" > ~/.mplayer/fifoJeště souboru nastavíme práva.$ sudo chmod 755 ~/mplayer-cmd.sh
 4. Teď už můžeme spustit přehrávání běžící na pozadí.$ mplayer -slave složka/* < /dev/null &> /dev/null &
 5. Přehrávač teď můžeme ovládat příkazy. Například pauza.$ ~/mplayer-cmd.sh pauseSeznam všech příkazů je na stránce SLAVE MODE PROTOCOL.
 6. Až budete chtít přehrávač vypnout stačí použít.$ killall mplayer

Usnadnění

Protože příkaz pro spuštění přehrávání na pozadí je dost dlouhý je jednodušší napsat si ho do souboru. Uděláme to stejně jako při vytváření souboru pro ovládání MPlayeru.

 1. Vytvoříme si soubor s nějakým názvem.$ nano ~/hudba.sh
 2. Do souboru napíšeme následující řádky. Soubor uložíme Ctrl+O a zavřeme Ctrl+X.#!/bin/bash mplayer -slave -shuffle -loop 0 "$@" < /dev/null &> /dev/null &
 3. Souboru nastavíme práva.$ sudo chmod 755 ~/hudba.sh
 4. A můžeme spouštět přehrávání jednoduše.$ ~/hudba.sh složka/*
Rubriky
Zvuk a video

OMXPlayer

Jedná se o multimediální přehrávač předinstalovaný v Raspbianu. Na rozdíl od jiných zvládá plynule přehrávat video. Nemá ale moc funkcí, takže na hudbu se hodí spíše MPlayer. Výhodou je i to že přehrávání videa se spustí i v textovém režimu. Klávesy pro ovládání se dají najít na oficiální stránce Omxplayeru. Parametry a nastavení se pak dají zjistit příkazem $ omxplayer -help.

Základní ovládání

Základem je přehrání jednoho video souboru. Důležitý je přepínač -b, kterým se zapne černé pozadí okolo videa.

$ omxplayer -b video.avi

Pokud má film titulky. Můžeme si nastavit jejich velikost a pozici. Titulky je vhodné ukládat pod stejným názvem jako film aby se sami načetly. Pokud se vám špatně zobrazují české znaky. Je potřeba změnit kódování souboru na UTF-8. Stačí soubor otevřít v nějakém textovém editoru například Leafpad a při ukládání nastavit požadované kódování.

$ omxplayer --font-size 50 --align center video.avi

Přehrání celé složky videí

Pokud chceme přehrát všechny videa z jedné složky. Musíme si připravit krátký script, který to provede.

 1. Napřed si vytvoříme nový soubor s libovolným názvem.$ nano ~/prehraj-videa.sh
 2. Do souboru napíšeme následujících text. Soubor uložíme Ctrl+O a zavřeme Ctrl+X.#!/bin/sh FILEPATH="$@" for file in $FILEPATH/*; do omxplayer -b --font-size 50 --align center "$file" > /dev/null done
 3. Souboru pak nastavíme práva.$ sudo chmod 755 ~/prehraj-videa.sh
 4. A můžeme si přehrát celou složku videí.$ ~/prehraj-videa.sh složka/
Rubriky
Zvuk a video

Nastavení obrazu

Raspberry Pi si většinou zjistí optimální nastavení přímo z připojeného zařízení. Někdy je ale potřeba nastavit některé věci ručně. Často například v případě připojení monitoru přes VGA.

Obvyklým problémem, který jsem měl i já, je že monitor po zapnutí zůstane černý nebo se rozběhne se špatným rozlišením. Hlavně v případě zapnutí monitoru současně s Raspberry Pi nebo později.

První jednoduché řešení v mém případě bylo zapínat jako první monitor, počkat až naběhne a pak teprve zapnout Raspberry Pi. To je ovšem zdlouhavý, takže jsem hledal další možnosti.

Jako řešení se ukázalo nastavit rozlišení a další vlastnosti ručně v souboru /boot/config.txt o kterém se můžete podrobnosti dočíst na RPiconfig.

Nastavení rozlišení

 1. Napřed si zjistíme optimální nastavení našeho monitoru. Můžeme ho také najít třeba v papírovém manuálu.$ /opt/vc/bin/tvservice -m DMT
  Důležité je číslo preferovaného nastavení. Toto číslo se dá také zjistit v tabulce na RPiconfig.
  tvservice
 2. Otevřeme soubor /boot/config.txt pro editaci.$ sudo nano /boot/config.txt
 3. Upravíme hodnoty v souboru. Některé nastavení stačí jenom odkomentovat (smazat mřížku na začátku řádku) a některá je třeba dopsat.hdmi_force_hotplug=1 (Zapne posílání dat přes HDMI i když není detekován monitor.) hdmi_ignore_edid=0xa5000080 (Vypne získávánní nastavení z monitoru.) hdmi_group=2 (Přepne na formát DMT.) hdmi_mode=47 (Číslo rozlišení, které jsme získali v předešlém kroku.)
 4. Restartujeme Raspberry Pi$ sudo reboot

Další nastavení

V případě nějakých dalších problému je zde několik nastavení, které se můžou hodit.

 1. Síla HDMI signálu. Výchozí hodnota je 0 maximum pak 7. V případě, že se objevují chyby v obraze doporučuje se zkusit hodnotu 4.config_hdmi_boost=4
 2. Přepíná mezi HDMI modem se zvukem a DVI modem bez zvuku. HDMI=2, DVI=1.hdmi_drive=2
 3. S hodnotou 1 vypne okraje. S hodnotou 0 zapne okraje.disable_overscan=1
 4. Nastavení černých okrajů pro jednotlivé strany, kdyby obraz vyčníval mimo.overscan_left=16 overscan_right=16 overscan_top=16 overscan_bottom=16
 5. Otáčení a převracení obrazu.display_rotate=0 (Normální) display_rotate=1 (90°) display_rotate=2 (180°) display_rotate=3 (270°) display_rotate=0x10000 (horizontální převracení) display_rotate=0x20000 (vertikální převrácení)
Rubriky
Zvuk a video

Nastavení zvuku

Z nějakého důvodu nefunguje ovládání hlasitosti v grafickém režimu, takže je potřeba nastavovat hlasitost pomocí příkazů.

amixer

 1. Napřed si vypíšeme seznam toho co můžeme ovládat. Nejvíc nás bude zajímat řádka ve které je uvedeno PCM Playback Volume.$ amixer controls
  amixer controls
 2. Vezmeme numid z předchozího kroku a vypíšeme si nastavení. Ve výpisu vidíme maximální a minimální hodnoty hlasitosti a v předposlední řádce začínající slovem values je aktuální hodnota.$ amixer cget numid=1
  amixer controls
 3. Hlasitost můžeme změnit dvěma způsoby. První varianta je zadat přímo číslo z rozsahu hlasitosti.$ amixer cset numid=1 -- -650Druhou variantu je použít procenta.$ amixer cset numid=1 90%

alsamixer

Další možností je ovládat hlasitost pomocí alsamixer. Zde se dá nastavit hlasitost šipkami.

$ alsamixer
alsamixer
alsamixer

reset

Resetovat nastavení zvuku lze příkazem.

$ sudo /etc/init.d/alsa-utils reset